Lemon PR Bielsko- Biała

Ośrodek Badania Opinii Adama Kowalskiego

Stale zlecamy badania opinii, sondażowe i wywiady, aby wiedzieć, co myślą Polacy o tematach, o których piszemy.

Badania

O naszych badaniach opowiadamy w mediach:

Stale zlecamy badania opinii, sondażowe i wywiady, aby wiedzieć, co myślą Polacy o tematach, o których piszemy. Badania wykonywane są na stosunkowo małych próbach (od 100 do 1 000 ankietowanych) i pokazują trendy oraz kierunki zmian.

Badania, jakie zostały przeprowadzone ostatnio dotyczyły np.:

Na początku współpracy z nowym Klientem przeprowadzamy badanie postrzegania jego marki, wizerunku w kontekście branży, w jakiej działa. Wyniki stanowią dla nas punkt wyjścia działań wizerunkowych i definiują tematy komunikacji z mediami.